Skip to content

Ekstra Bladet: Den svenske forsvarsminister Holtberg lader forstå, at han ikke har svigtet i skandale i Sveriges transportstyrelse

Ekstra Bladet, 25. juli 2017: ”Affæren begyndte i foråret 2015. Her udliciterede transportstyrelsen it-driften til IBM.
For at det kunne ske hurtigt, blev en række bestemmelser i den svenske datalov ignoreret. Her kan følsomme oplysninger være sluppet ud, skriver flere svenske medier.
Mandag sagde Löfven, at skandalen har skadet Sverige og svenske borgere.
De lækkede oplysninger kan blandt andet omfatte hemmelige identiteter på svenske sikkerhedsfolk, politibetjente og militærfolk. Det skriver Dagens Nyheter.”

KILDE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw6e-SwqTVAhUIDJoKHXn1ApEQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fekstrabladet.dk%2Fnyheder%2Fpolitik%2Fsvensk-forsvarsminister-i-samraad-fraskriver-sig-ansvar%2F6755712&usg=AFQjCNE39YnSKuLKriiLf6c3oE78c-HIdQ

SvD.se: It-skandalen på Transportstyrelsen

Sjöstedt: Privatiseringen borde aldrig ha skett

SvD. se: I maj 2015 beslutade generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. Det innebar att känslig information om svenskar och rikets säkerhet kunde hanteras av utländsk personal utan säkerhetsklassning.

KILDE:

https://www.svd.se/jonas-sjostedt-inte-nojd-med-lofvens-forklaring

Dagens Nyheter: Detta vet vi om Transportstyrelsens it-skandal

Dagens Nyheter: Känslig information från Transportstyrelsen kan ha läckt till utlandet när dataföretaget IBM skulle överta hanteringen av myndighetens datadrift

KILDE:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/detta-vet-vi-om-transportstyrelsens-it-skandal/

SVT Nyheter: Försvarsmakten skriver vidare att informationen gått via IBM:s kontor i Serbien.

SVT Nyheter: Det var den 4 februari 2016 som Försvarsmakten fick information från Säkerhetspolisen om att Transportstyrelsen hade outsourcat sin IT-drift till tekniker i bland annat Tjeckien och Serbien.
Transportstyrelsen hade av tidspress låtit tekniker i dessa länder få full tillgång till hemlig information trots att de inte var säkerhetsprövade av svenska myndigheter.
– Om de här uppgifterna har råkat i främmande händer så är det information som torde vara högintressant för främmande makt, säger Allan Widman.

KILDE:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/aven-hultqvist-s-kande-till-it-skandalen

UKLARHEDER I TEKST FRA DANSKE ADVOKATER / OPKLARENDE SPØRGSMÅL

Den 23. januar 2015 skrev brancheorganisationen for advokatvirksomheder, Danske Advokater, en stor nyhed på sin hjemmeside, nemlig at Karsten Hagel-Sørensen ved kongelig resolution var blevet fritaget for hvervet som kammeradvokat, dvs advokat for staten i retssager, hvor staten udgør den ene part.
Nyheden, der altså har næsten to et halvt år på bagen, er forfattet af Søren Møller Andersen. På organisationens hjemmeside beskrives Møller Andersen som ansvarlig for Danske Advokaters Kommunikation og Public Affairs.
Da teksten et par steder giver plads for misforståelser, følger her et par opklarende spørgsmål:
I teksten hedder det: ’Dronningen har imødekommet anmodningen ved kongelig resolution, og Hagel-Sørensen blev herefter fritaget for hvervet fra årsskiftet.’
Hvad betyder det?
At Hagel-Sørensen blev fritaget fra hvervet fra 1.1. 2015? Altså med tilbagevirkende kraft?
Eller er Hagel-Sørensen fritaget fra hvervet fra 1.1. 2016?
Hvis der er tale om 1.1. 2016, hvorfor anvender kommunikationsansvarlig Søren Møller Andersen så ikke en fremtidsform af udsagnsordene?
Tekstens forfatter skriver også, at den nye kammeradvokataftale træder i kraft ved årsskiftet. Det virker forvirrende, når teksten er forfattet så tæt på årsskiftet 2014/2015.
Det kunne derfor være på sin plads, om forfatteren ville præcisere hvilket årsskifte, der er tale om?
Det kunne også være interessant at få at vide, hvor mange advokater hos Kammeradvokaten /Advokatfirmaet Poul Schmith, der med den nye aftale kan træde ind i rollen som ’kammeradvokat’?
Skal offentligheden ikke gøres bekendt med navnene på alle disse betydningsfulde personer?
Hvem af dem har for eksempel forfattet den rapport om sagen om svindel med udbytteskat for efterhånden 12,4 milliarder kroner, som offentligheden er afskåret fra indsigt i, fordi en ansat i Skat har kunnet nedlægge veto?
Burde firmaet Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith ikke fra begyndelsen have sørge for at rydde den knast af vejen?
Det havde vel ikke været helt umuligt at producere et værk, som kunne have været lagt frem til den del af offentligheden, som gider læse den slags?
Om ikke andet kunne pågældende kammeradvokat vel have blændet nogle af navnene med en sort tusch inden publicering?
Ikke sandt? / UD

KILDE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRlemD-pnVAhVGOJoKHf5LC4kQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.danskeadvokater.dk%2FNyheder.aspx%3FID%3D19049%26PID%3D39642%26Action%3D1%26Newsid%3D17327&usg=AFQjCNEG432pVYyZ5hPXef2zlVutOcdjpw

Varetægtsfængslede / Retten i Lyngby

Er der ikke to varetægtsfængslede, som skal genfremstilles for en dommer ved Retten i Lyngby?

ENGLISH VERSION: WHO IS WHO IN LITTLE DENMARK?

Is managing director and corporate lawyer at property manager Recap Management in Copenhagen, Karsten Hagel, identical with the person, Karsten Hagel-Sørensen, who until very recently appeared with his photo on the web as ‘the state’s lawyer’ although Karsten Hagel-Sørensen stopped incarnating the state’s lawyer (Kammeradvokaten) by the end of 2015?
Is the person, Karsten Hagel, who is managing director at Recap Management, also identical with the person Karsten Hagel, who previously was a partner of lawyer Philip Comerford at the Alhambra Lawyers (Alhambra Advokaterne) at Alhambravej in Frederiksberg in Central Copenhagen?

BACKGROUND:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigrPT5s5XVAhXGd5oKHd9-BggQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ffinanswatch.dk%2FFinansnyt%2Fkapitalforvaltning%2Farticle9725336.ece&usg=AFQjCNEn3GHdHBnrk5qg-IQf4XfHkUrZrw