Skip to content

TO AFLYTTEDE BRITISKE ADVOKATER SPILLER CENTRAL ROLLE I DANSK SKATTESAG OM MERE END 50 MIO. KRONER

September 20, 2017

I en verserende sag gør Landsskatteretten krav på mere end 50 millioner kroner hos en udlandsdansker i London.

Det oplyste udlandsdanskerens advokat Thomas Frøbert fra advokatfirmaet Bech-Bruun i august. Sammen med advokat Poul Gade fra samme firma udgør han mandens forsvar.

To britiske advokater spiller en central rolle i sagen, eftersom samtaler mellem dem og udlandsdanskeren for en halv snes år siden blev aflyttet.

Sagen, der har medført en tvist mellem mandens advokater og myndighederne om, hvorvidt Skat må bruge oplysninger, der stammer fra politiets efterforskning, starter i 2006.

I forbindelse med et særligt fokus på brugen af kreditkort anmeldte Skat da en udlandsdansker for skattesvig.

Dernæst fik Bagmandspolitiet rettens tilladelse til at aflytte den mistænktes telefon. Det foregik over fem måneder i 2006 og 2007.

I 2015 beslutter politiet, at der ikke skal rejses straffesag. I stedet fører Skat en almindelig sag mod manden.

Kernen i konflikten har været beskrevet på to lidt forskellige måder.

Ifølge den ene version er der tale om to aflyttede samtaler mellem manden og hans britiske advokat, som Skat udtrykkeligt henviser til i en verserende sag mod manden.

Ifølge en anden version drejer det sig om, at Bagmandspolitiet i april 2007 optog samtaler, som den da mistænkt udlandsdansker i London førte med to advokater.

Bagmandspolitiet siger, at de har fulgt alle lovens forskrifter og destrueret materialet fra efterforskningen, da sagen ikke blev til noget.

Alligevel befinder dele af det omstridte materiale sig altså i Skats hænder, og forsvaret harcellerer over en ’fuldstændig uacceptabel retstilstand’.

Rigsadvokaten har også opladt sin røst. Den 15. september har Rigsadvokaten over for alle politikredse understreget, at Retsplejeloven skal overholdes, og især da når det gælder håndteringen af særligt følsomme aflytninger.
Rigsadvokaten har dog ikke offentliggjort noget skriftligt på dagen om sin instruks.

Det hører også med til det fulde billede, at selvom tvisten har været omtalt fyldigt både i august og to gange i september, har forsvaret ikke på noget tidspunkt ulejliget sig med at præcisere i medierne hvilken paragraf eller hvilke paragraffer i Retsplejeloven de mener overtrådt?

Ja, eftersom der indgår britiske advokater i sagen, kan man som lægmand ligefrem få mistanke om, at den britiske retsplejelovs formuleringer kunne være blevet blandet ind i sagen?

I sin tid beslaglagde Bagmandspolitiet også korrespondance mellem den mistænkte og hans advokater. De oplysninger befinder sig også hos Skat, og det er forsvaret ligeledes opirret over, ligesom forsvaret ønsker destruktion af såkaldte masteoplysninger, dvs data om, hvor en mobiltelefon befandt sig på givne tidspunkter og andre aflytninger. Disse trumfkort ligger Skat også inde med.

Dagbladet BT skrev om sagen den 6. september. Det fremgår af BTs ganske interessant illustrerede historie, at der hverken i persondataloven, skattekontrolloven, retssikkerhedsloven eller i forvaltningsloven er regler, der tydeligt hindrer Skats brug af politiets materiale.

Selvom det kan være trist i al almindelighed, er det måske glædelige kendsgerninger i lige netop denne sag?

Spørgsmålet er nu, hvad bliver næste skridt i sagen? Kan Datatilsynet mon nå at udtale sig, eller er sagen allerede berammet til Landsskatteretten?

Og hvad med udlandsdanskeren? Hvor er han? I Danmark? I London? Eller et helt tredje sted? / UD

KILDER:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOiMrairPWAhWMIJoKHeNgCwwQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fjyllands-posten.dk%2Findland%2Fpolitiretsvaesen%2FECE9776227%2Fskat-bruger-ulovlige-beviser-i-sag-mod-udlandsdansker%2F&usg=AFQjCNHXec-8K4svyYxt58rF6xl2ijcCwQ

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjbLNsbPWAhXjQJoKHbYQDD0QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bt.dk%2Fkrimi%2Fjustitia-skats-brug-af-politiets-aflytning-afsloerer-hul-i-loven&usg=AFQjCNFSTfSOACM6dZ_DyBMpvaQ6D-xahA

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmKXdsbPWAhUjP5oKHVFYBfQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Findland%2FAlle-politikredse-faar-opsang-efter-fejl-med-aflytning%2Fartikel%2F3185109&usg=AFQjCNEYSoGpZ9izyNBm-JrgDrzOUmvK3Q

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: