Skip to content

UKLARHEDER I TEKST FRA DANSKE ADVOKATER / OPKLARENDE SPØRGSMÅL

July 21, 2017

Den 23. januar 2015 skrev brancheorganisationen for advokatvirksomheder, Danske Advokater, en stor nyhed på sin hjemmeside, nemlig at Karsten Hagel-Sørensen ved kongelig resolution var blevet fritaget for hvervet som kammeradvokat, dvs advokat for staten i retssager, hvor staten udgør den ene part.
Nyheden, der altså har næsten to et halvt år på bagen, er forfattet af Søren Møller Andersen. På organisationens hjemmeside beskrives Møller Andersen som ansvarlig for Danske Advokaters Kommunikation og Public Affairs.
Da teksten et par steder giver plads for misforståelser, følger her et par opklarende spørgsmål:
I teksten hedder det: ’Dronningen har imødekommet anmodningen ved kongelig resolution, og Hagel-Sørensen blev herefter fritaget for hvervet fra årsskiftet.’
Hvad betyder det?
At Hagel-Sørensen blev fritaget fra hvervet fra 1.1. 2015? Altså med tilbagevirkende kraft?
Eller er Hagel-Sørensen fritaget fra hvervet fra 1.1. 2016?
Hvis der er tale om 1.1. 2016, hvorfor anvender kommunikationsansvarlig Søren Møller Andersen så ikke en fremtidsform af udsagnsordene?
Tekstens forfatter skriver også, at den nye kammeradvokataftale træder i kraft ved årsskiftet. Det virker forvirrende, når teksten er forfattet så tæt på årsskiftet 2014/2015.
Det kunne derfor være på sin plads, om forfatteren ville præcisere hvilket årsskifte, der er tale om?
Det kunne også være interessant at få at vide, hvor mange advokater hos Kammeradvokaten /Advokatfirmaet Poul Schmith, der med den nye aftale kan træde ind i rollen som ’kammeradvokat’?
Skal offentligheden ikke gøres bekendt med navnene på alle disse betydningsfulde personer?
Hvem af dem har for eksempel forfattet den rapport om sagen om svindel med udbytteskat for efterhånden 12,4 milliarder kroner, som offentligheden er afskåret fra indsigt i, fordi en ansat i Skat har kunnet nedlægge veto?
Burde firmaet Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith ikke fra begyndelsen have sørge for at rydde den knast af vejen?
Det havde vel ikke været helt umuligt at producere et værk, som kunne have været lagt frem til den del af offentligheden, som gider læse den slags?
Om ikke andet kunne pågældende kammeradvokat vel have blændet nogle af navnene med en sort tusch inden publicering?
Ikke sandt? / UD

KILDE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRlemD-pnVAhVGOJoKHf5LC4kQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.danskeadvokater.dk%2FNyheder.aspx%3FID%3D19049%26PID%3D39642%26Action%3D1%26Newsid%3D17327&usg=AFQjCNEG432pVYyZ5hPXef2zlVutOcdjpw

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: