Skip to content

REVISITED: MONTY PYTHON AT DANISH ODENSE UNIVERSITY HOSPITAL

June 27, 2017

March 27, 2012: “At a time Odense University Hospital (OUH) also candidly reported, that four-five millions were missing due to research connected to Poul Thorsen. Among other details this has been reported by Danish daily ‘Information’.
November 26, 2012: ”I only hear that he works very well as a physician. We have nothing to criticize about his work”, says Jane Kragelund, who is administrating hospital director at Danish Odense University Hospital (OUH).
November 6, 2014: ”Jane Kragelund starts on January 1 as new university director at Aarhus University. She replaces Jørgen Jørgensen, who’s contract is running out at the beginning of 2015.
— —
See it with Your Own Eyes:
SNIP, SNAP SNUDE – SÅ ER EN SAG OM GROFT SKATTESVIG UDE
March 27, 2012
Af Ulla Danielsen, journalist, DK-København
Den 16. marts 2009 var Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet ved Østjyllands Politi færdig med at efterforske en sag om skattesvig af særlig grov karakter mod Poul Thorsen.
Manden er tidligere højt profileret autisme-forsker ved Aarhus Universitet (AU).
Tiltalen lå klar. Men den blev ikke forkyndt. Tiden gik og gik og sagen blev ved med ikke at komme for retten.
Da der langt om længe blev fastsat en dato ved retten i Århus, blev sagen på forsvarets initiativ udsat tre gange i 2011. Den er også allerede udsat tre gange i indeværende år.
Fredag den 23. marts blev sagen endeligt bortvejret som et fnok fra en mælkebøtte, der forsvinder i den klare sommerluft. Det skete også på forsvaret initiativ.
Afgørende for udfaldet var en kendelse fra landsretten om tekniske mangler ved anklageskriftet.
INDBRAGT FOR VESTRE LANDSRET
Efter fem udsættelser var sagen om skattesvig af særlig grov karakter her i foråret klar til at begynde.
Byretten i Århus havde sagt nej til et krav fra forsvaret om, at skattesagen skulle afvises, fordi anklageskriftet angiveligt var for upræcist.
Forsvaret ankede byrettens afgørelse til Vestre Landsret – og efter en tænkepause, der gik langt ud over sagens berammelse ved retten i Århus, oplyser landsretten den 26. marts, at der faktisk er afsagt en kendelse tre dage forinden, som gik advokaturen for Økonomisk Kriminalitet imod. Sagen om groft skattesvig mod Poul Thorsen var afvist.
Vestre Landsret havde dog tilsyneladende ikke husket at oplyse anklagemyndigheden om den afsagte kendelse.
Pressen kunne derfor mandag fortælle sagens efterforsker, politiassessor Lars Petersen ved Østjyllands Politi, om den nyeste udvikling i en endda særdeles forhalet sag.
Dermed kunne Poul Thorsens forsvarer, advokat Jan Schneider fra advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, notere sig en stor sejr på bekostning af advokaturen for Økonomisk Kriminalitet ved Østjyllands Politi. Men måske også på bekostning af den almene retsfølelse.
For en reporter på sidelinjen har der været tale om at observere et farceagtigt men også foruroligende forhalings-forløb.
Man kunne let få den tanke, at andre end den forhenværende autismeforsker ikke ønsker den sag afsluttet med en dom.
ANKLAGEN
Den offentlige anklager, politiassessor Lars Petersen havde ellers krævet i anklagen, at Poul Thorsen skulle straffes med fængsel.
Desuden havde anklageren takseret, at Thorsen skulle idømmes en tillægsbøde oven i fængselsstraffen på ikke under 3,98 mio. kroner.
En sådan økonomisk og pædagogisk huskekage åbner straffelovens §50 mulighed for, når der er tale om skattesvig af særlig grov karakter.
Ifølge tiltalen fra Østjyllands Politi havde Thorsen nemlig gjort sig skyldig i netop den forseelse.
Anklageren henviste til overtrædelse af straffelovens § 289 og til at det, der står i den paragraf, skal sammenholdes med det, der står i skattekontrollovens § 13 styk 1.
Ifølge den efterforskning af økonomisk kriminalitet, der nu er plaffet ned ved hjælp af forsvarets forhalingstaktik og argumenter om tekniske mangler i anklageskriftet, havde Poul Thorsen selvangivet honorarer, løn eller lignende for lavt med – i alt 6.430.786 kr. Herved blev det offentlige unddraget i alt 3.470.020 kr. i skat.
Og ifølge Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet var der ikke tale om en enkeltstående lapsus. Den offentlige anklager påpegede, at det skete både i 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005.
Ud over groft skattesvig handlede anklagen også om, at Poul Thorsen forsætligt havde unddraget det offentlige 514.455 kroner i arbejdsmarkedsbidrag. Det skete i de samme år, altså fra 2001 til 2005.
POUL THORSEN FIK
MILLIONER FRA USA
Poul Thorsen er ikke en hr. hvem-som-helst.
Tidligere var manden højt profileret autisme-forsker med sit eget forskningscenter NANEA, der i praksis var en slags satellit til Aarhus Universitet.
NANEA lå i en villa udenfor universitets campus og forsknings-millionerne rullende ind i en lind strøm af dollar fra det amerikanske sundhedsbureau Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA.
Men de glade dage i og omkring NANEA sluttede brat i begyndelsen af 2010. Da opdagede Aarhus Universitet, at der manglede ca. 10 mio. kroner i universitetets pengekasse.
Universitetets ledelse satte det uforudsete underskud i forbindelse med Poul Thorsens forskningscenter og man udsendte en skriftlig advarsel om manden.
Efterforskningen af universitets-sagen har imidlertid også været trukket i langdrag.
Det er ikke længe siden, at den ene kriminalmand, der efterforsker sagen hos Østjyllands Politi, kunne oplyse, at man endnu ikke havde afhørt Poul Thorsen. Det kunne nogen måske finde på at undre sig over.
Odense Universitetshospital (OUH) har også på et tidspunkt frejdigt meldt ud, at man manglede fire-fem millioner i forbindelse med Poul Thorsens forskning. Det har bl.a. været nævnt i dagbladet Information.
Men heller ikke hos ledelsen på OUH kan man spore nogen særlig interesse for, hvordan det går med de forsvundne millioner. Det har flere nylige telefonopkald til regnskabsafdelingen på OUH afdækket.
Så der er ganske meget, som er mærkeligt i sags-komplekset om Poul Thorsen og hans meritter.
— — —
B.T den 26. november 2012: “Poul Thorsen er sigtet for at have svindlet det amerikanske sundhedssystem og den danske forskerverden for mange millioner kroner. Alligevel har han en god stilling i det danske sundhedsvæsen. Poul Thorsen er i færd med at uddanne sig til speciallæge i gynækologi og er i turnus på forskellige sygehuse.
Fra april 2011 var han fast tilknyttet Kolding Sygehus, først et halvt på organkirurgisk og siden halvandet år på gynækologisk afdeling. Nu er han i et års turnus på Odense Universitetshospital (OUH).
– Jeg hører kun, at han fungerer fint som læge. Vi har ikke noget at udsætte på hans arbejde, siger Jane Kragelund, der er administrerende sygehusdirektør på OUH.
Ligesom på Kolding Sygehus, som Poul Thorsen stadig er løst tilknyttet, tager OUH ikke anstød af de grove beskyldninger mod manden.- Hvis man ellers leverer varen, skal vi ikke blande os i andre ting, siger sygehusdirektør for Kolding Sygehus, Niels Nørgaard Pedersen.”
— — —
Altinget den 6. november 2014: “Jane Kragelund tiltræder 1. januar som ny universitetsdirektør på Aarhus Universitet. Hun afløser Jørgen Jørgensen, hvis kontrakt udløber i starten af 2015.”
“Jane Kragelund er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Hun kommer fra en stilling som administrerende direktør på Odense Universitetshospital (OUH). Inden da var hun ansat i Region Syddanmark og Sønderjyllands Amt som henholdsvis sundhedsdirektør og amtssundhedsdirektør.”

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: