Skip to content

Viggo Hørup: “Folketinget er den højeste Myndighed, der har ingen over sig og ingen ved siden af sig”

June 24, 2017

Wikipedia om Viggo Hørup:
Hørup blev indvalgt i Folketinget ved valget i 1876. Han var radikal i ordets oprindelige betydning og derfor ikke indstillet på små skridt gennem langsomme reformer. De mere moderate venstrefolk betegnede han engang som ””reformidioter””. [6]På et folkemøde i Eksercerhuset 30. december 1878 gav han sin opfattelse af målet med den langsigtede strategi udtryk i de bekendte ord, at “Folketinget er den højeste Myndighed, der har ingen over sig og ingen ved siden af sig”, en udtalelse som både udfordrede kongemagten og Landstinget. [2]. Han har gennem sit for datiden provokerende ordvalg utvivlsomt skadet Venstres sag og givet modstanderne et godt våben i hænde, ligesom hans hånlige udfald imod forsvarssagen (“den døde Torsk”) og dens talsmænd (“omvandrende Lirekasser”) formentlig medvirkede til at fremme denne sag og ophidse dens tilhængere til handling. Hans berømte ord fra folketingets talerstol om militæret ”Hvad skal det nytte?”, skaffede ham ligeledes modstandere i det politiske spektrum. [2] Men selv om Hørups dristigste ordvalg kan virke forargende, er det en fejlagtig opfattelse at opfatte ham som populist. Han stil må ses på baggrund af forfatningskampen og dennes historiske betydning. [6]

KILDE:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaipDxrtbUAhUJOpoKHcTmDIsQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FViggo_H%25C3%25B8rup&usg=AFQjCNE6qUzlvf1a3BAMyRc6uwfLogNG6g

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: