Skip to content

2015, SVINDEL MED UDBYTTESKAT: ’DET ENE TIP KOM FRA EN DANSK ADVOKAT’

June 6, 2017

Sagen om milliard-svindel med udbytteskat rettet mod Skat begyndte, da Skat i sommeren 2015 modtog to af hinanden uafhængige tip om den omfattende svindel, der foregik ved, at bagmænd siden 2012 indsendte flere end 2.000 forfalskede ansøgninger om tilbagebetaling af udbytteskat.
”Det ene tip kommer fra en dansk advokat, der ifølge DR Nyheders oplysninger havde konkret viden om den igangværende svindel – og ønskede den stoppet” forlød det den 1. november 2015.
Det andet tip er kommet fra de britiske skattemyndigheder, der angiveligt var blevet gjort opmærksomme på svindlen af britiske bankfolk i London. Bankfolkene skal have undret sig over, at det danske skattevæsen udbetalte store summer til konti i banker i London.
I sagen om svindel med refusion af udbytteskat formodes Skat at være blevet bedraget for 12,3 milliarder kroner.
— — —
SPØRGSMÅL

Der er gået halvandet år. Det må være på tide at spørge, om denne danske advokat så en hædersmand?

Hvem er han/hun?

Hvor arbejder vedkommende?

Hvor vidste vedkommende fra, at der foregik svindel?

Hvor længe havde han/hun vidst det, inden vedkommende skred til handling og tippede myndighederne?

Skal offentligheden ikke snart høre nærmere om advokaten og dennes kostelige viden?

Er en kilde med viden af den kaliber ikke lige til Aftenshowet?

Hvad med advokaters tavshedspligt? Har vedkommende advokat brudt tavshedspligten for at tippe myndighederne?

Er der mon advokat-etiske dilemmaer i forbindelse med skattesvindelen for milliarder, som trænger til at blive drøftet i medierne?

Hvem tippede først de danske myndigheder? Skattemyndighederne i UK eller den danske advokat?

Hvor lang tid gik der mellem at de to tip indløb?

Hvordan meddelte skattemyndighederne i UK sig til deres kollegaer i Danmark?

Ved personlig meddelelse? Ved papirbrev? Ved mail? Ved melding via ambassade?

Hvordan henvendte den danske advokat sig til de danske myndigheder?

/ UD

KILDE:

http://www.dr.dk/nyheder/penge/milliardsvindel-mod-skat-dansk-politi-mistaenker-finansmand-i-london

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: