Skip to content

EFI – ET BARN AF DAVÆRENDE INDENRIGSMINISTER LARS LØKKES KOMMUNALREFORM

May 20, 2017

EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) er et barn af Lars Løkke Rasmussen kommunalreform. Det blev en dyr baby. Og desværre var den ikke for knøv.
Ved kommunalreformen i 2004 blev den kommunale og den statslige skatteforvaltning fusioneret og opgaverne med inddrivelse blev samlet i statsligt regi.
Indtil november 2005 blev statens tilgodehavender kradset ind af både Skat, Økonomistyrelsen, politi og kommuner.
Men med en ny lov fra 2005 ville man gøre det mere smart.
Målet var fælles praksis og regler. På den måde ønskede man at styrke borgernes retssikkerhed.
Ved at centralisere og ensrette, når man drev de penge ind, som borgerne skylder staten, regnede man ifølge lovforslaget med at opnå ”Betydelig reduktion af dobbbeltarbejde ved en koordineret entydig restanceindsats.”
Lovforslaget taler også om ”Ledelsesmæssig fokus på opgaven, således at de mest effektive inddrivelsesmidler konsekvent anvendes”.
Man håbede på ”Forbedret styring og prioritering af restanceinddrivelsen mod de områder, hvor der er størst sandsynlighed for betalingsevne. Og ”Betragtelige administrative forbedringer.”
En forudsætning for alle disse herlige fremskridt var, ”at restanceinddrivelsen blev enstrenget” og i slutningen af 2005 skulle den være samlet hos en statslig myndighed under Skatteministeriet.
Det skulle være så godt, og så endte det faktisk skidt. EFI måtte tages ud af drift. De mange millioner forhøjet med tillægsbevillinger via aktstykker over en årrække var hældt i et bundløst kar.
Set på afstand må den oprindelige decentrale inddrivelse fordelt på flere myndigheder imidlertid have været udmøntet i jobs adskillige steder i landet.
Og er decentrale jobs ikke netop hvad man gerne vil opnå med den tvangsmæssige udflytning fra København til provinsen af visse statslige myndigheder? Ved regeringens ene hånd mon altid, hvad den anden gør?

KILDE: Redegørelse om Èt Fælles Inddrivelsessystem Kapitel 3 side 7. Rapporten er udsendt den 25. september 2015. ? / UD

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: