Skip to content

DATATILSYNET / FORTEGNELSEN / DEMENS

May 8, 2017

I Datatilsynets database Fortegnelsen er der 46 hits, når man søger på ordet ’demens’:

Følgende anmeldelser opfylder dine søgekriterier:

Dataansvarlig Journalnr Behandlingens navn Blankettype Print
Ballerup Kommune 2003-52-2094 Kortlægning af borgere med demens i Ballerup Kommune Offentlig
forvaltning
Rødovre Kommune 2006-52-3227 Kortlægning af demensområdet Offentlig
forvaltning
Hjørring Kommune 2008-52-0046 Demens Vandrejournal Offentlig
forvaltning
DTU Transport 2008-54-0599 Ældre bilister i forbindelse med projektet ‘Demens og kørekort’. Offentlig
forvaltning
Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet 2009-54-0750 Forsknings og innovationsprojekt: ‘Intelligent System til hjælp for selvstændigt liv og selvbehandling af seniorer med mild demens eller kognitive problemer’ Offentlig
forvaltning
Aalborg Universitet 2010-54-0969 Forskningsprotokol til pilotprojekt ‘Effekten af individuel musikterapi på livskvalitet, agiteret adfærd og medicinering hos personer med demens’, RCT samt multiple cases Offentlig
forvaltning
Københavns Kommune, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. 2010-52-0184 Projektet RAI (Ressident Assement Instrument) Offentlig
forvaltning
Syddansk Universitet 2011-54-1159 Cost-of-illness af Alzheimers Sygdom. Offentlig
forvaltning
Udvikling og Samarbejde i Sundhedspraksis, Forsknings & Innovationsafdelingen, UC-Lillebælt; Poul Bruun 2014-54-0681 Familiens oplevelse og erfaringer med faser i demenssygdommen. Offentlig
forvaltning
Anne-Mette Hejl 2001-41-1303 Neuropsykiatriske symptomer ved demenssygdomme Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2002-41-1808 Den prognostiske betydning af apolipoprotein E typning ved sygdomme i centralnervesystemet Privat
forskning
Lars Vedel Kessing 2002-41-2128 Psykotrop medicin, manio-depressivitet og hjernesygdomme. Privat
forskning
Kirsten Gotfredsen 2002-41-2207 Aktiviteter for beboere på plejehjemsafdelinger for menensker med demens Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2003-41-3178 Spørgeskemaundersøgelse til demente og pårørende Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2004-41-3642 DAISY Dansk Alzheimers Interventions Undersøgelse (Danish Alzheimer Intervention Study). Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2004-41-4492 Anvendelse af de danske sundhedsfaglige registre i forskning i sygdomme med hukommelsessvækkelse Privat
forskning
Lars Vedel Kessing 2004-41-4639 Psykiatriske og neurodegenerative lidelser – en registerundersøgelse. Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2004-41-4730 Autosomal dominant Alzheimers sygdom: ‘Genetic Modifiers’ Privat
forskning
Christoffer Johansen 2002-41-2256 Undersøgelse af kræftforekomst og forekomst af hjerte-kar sygdomme hos bryggeriarbejdere samt forekomst af demens, leversygdomme og bugspytkirtel sygdomme. Derudover undersøgelse af dødsårsager. Privat
forskning
Jan Sørensen 2003-41-3575 Pårørende til dementes situation og behov Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2005-41-5277 Prævalens af incidens af demens i patientpopulation registreret i de danske sundhedsfaglige registre samt hysterektomi som risikofaktor for demens Privat
forskning
Gunhild Waldemar 2004-41-4752 Anvendelse af de danske sundhedsfaglige registre i forskning i sygdomme med hukommelsessvækkelse Privat
forskning
Preben Bo Mortensen 2005-41-5508 Familiære og miljømæssige faktorer, der har indflydelse på forekomsten af skizofreni og lignende psykoser Privat
forskning
Carsten Bøcker Pedersen 2005-41-5997 Familiære og miljømæssige faktorer, der har indflydelse på forekomsten af bipolær sygdom (manio-depressiv) og andre affektive sygdomme (depressioner mv.) Privat
forskning
Frans Boch Waldorff 2005-41-6025 Værdighed ved demensudredning i almen praksis Privat
forskning
Helle Svensson 2006-41-6168 Medicinsk compliance hos patienter med Alzheimer demens. Privat
forskning
Mogens Vestergaard 2007-41-0267 Prenatal exposure to bereavement and neuropsychiatric conditions Privat
forskning
Ragnar Hansen 2007-41-1409 65+ årige faldpatienter i skadestuen. Et prospektivt kvalitetsprojekt med vurdering og intervention af skadestuepatienter med faldrisiko henvist til geriatrisk faldklinik Privat
forskning
Aase Marie Ottesen 2011-41-6480 ”Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i et tværfagligt forløb til udvikling af personalets musiske og interpersonelle kompetencer med fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens” Privat
forskning
AC Immune SA, att: Cédric Alex 2013-41-1728 Et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret fase I/II- med adaptivt design til bestemmelse af sikkerhed, tolerabilitet, immunogenicitet og effekt af ACI-24 hos patienter med mild til moderat Alzheimers sygdom Privat
forskning
Frans Boch Waldorff 2013-41-1822 Brain Natriuretic Peptide (BNP) som biomarkør for hjerteinsufficiens hos ældre patienter i almen praksis Privat
forskning
Anders Møller Jensen 2013-41-2181 understAID – WP2 undersøgelse Privat
forskning
Thomas Rune Nielen 2013-41-2175 Elderly Turkish Immigrants and Neuropsychological Investigation of Cognitive Function (ETHNIC) Privat
forskning
Suzanne Sanders 2013-41-2212 Kvalitetskontrol af undersøgelse og behandling af patienter med hukommelsesproblemer i geriatrisk ambulatorium, Amager Hospital Privat
forskning
Diana Schack Thoft 2013-41-2297 Public engagement in Health research Privat
forskning
Anders Møller Jensen 2013-41-2446 Når mennesker med demens indlægges på hospitalet Privat
forskning
Karen Thodberg 2013-41-2622 Besøgshunde – gavner de og hvordan? Privat
forskning
Finn Erland Nielsen 2014-41-3097 Sepsispatienter indlagt i Akutafdelingen, Slagelse Sygehus: En registerundersøgelse Privat
forskning
Penille Wimmer Perbøll 2014-41-3493 Familie Fokuseret Sygepleje til ældre medicinske patienter og deres familie – et randomiseret forsøg Privat
forskning
Jette Lauritzen 2015-41-3682 Det meningsfulde i at deltage i pårørendegrupper for pårørende til ældre med demens Privat
forskning
Karen Pallesgaard Munk 2015-41-3795 Enlige, gamle mænd: Livskvalitet, maskulinitet og sundhed Privat
forskning
Berit L. Heitmann 2012-41-1156 D-tecting good health- from vitamin D during critical periods of life Dansk title: Betydning af tidlig og sen vitamin D og calcium eksponering for vitamin D status generelt og oralt helbred Privat
forskning
Jakob Christensen 2016-41-4527 * Dødelighed ved epilepsi, Registerbaserede studier i Danmark. Privat
forskning
Diana Schack Thoft 2015-41-3767 Fotografi- og storytelling projekt Privat
forskning
Jindong Ding Petersen 2016-41-4674 Dementia and accidents Privat
forskning
Zorana Jovanovic Andersen 2016-41-4792 Helbredseffekter som følge af støjeksponering fra trafik og vindmøller Privat
forskning
Der var 46 anmeldelser i søgeresultatet.
Skriv journalnr. eller en del af dette:
Dataansvarlig:
Skriv søgeord:
Fortsæt søgning Nyt søgebillede

Udskriv de afkrydsede anmeldelser

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: