Skip to content

LISSABONTRAKTATEN ARTIKEL 3-6 RELATERET TIL LOVFORSLAGET OM BRUG AF TVANG VED SOMATISK BEHANDLING AF VARIGT INHABILE

April 28, 2017

Lissabontraktaten
Artikel 3 taler bl.a. om
1. at fremme befolkningernes velfærd
2. at give unionens borgere et område med frihed, sikkerhed
3. Unionen bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer beskyttelse af børns rettigheder.
5 Unionen fremmer beskyttelsen af sine borgere. Beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder.

Lissabontraktaten
Artikel 4 taler bl.a. om at
”Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare.”

Lissabontraktaten
Artikel 5
1. hylder bl.a. ’proportionalitetsprincippet’.

Lissabontraktaten
Artikel 6 om Grundlæggende rettigheder taler bl.a. om
1. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettighede af 7. december 2000
2. Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
3. generelle principper i EU-retten.
— — —

SPØRGSMÅL

Kan det virkelig passe, at de ’varigt inhabile’ som dansk minoritet betragtet, ikke er omfattet af alle de fine retsgarantier i Lissabontraktaten?

Hvad mener fg. sundhedsminister Karen Ellemann (V), som har fremsat forslag om Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile om den vinkel på sagen?

Er det omfattende lovforslag, som med bemærkninger fylder 53 sider, ikke noget ude af proportioner?

Engang for mange år siden troppede nu afdøde forhenværende minister Tove Fergo som repræsentant for Folketingets grundlovshjemlede § 71-udvalg, op på en psykiatrisk sygehusafdeling. Ja, formentlig kom hele udvalget.
Hvad skete der så? Personalet låste døren for det grundlovshjemlede tilsyn, så medlemmerne af udvalget ikke kunne komme ind.
Hvordan mon det kunne være?
Betryggende? Nej vel?
Hvornår er der i øvrigt sidst nogle reportere, som har lavet journalistik om Folketingets § 71-udvalgs arbejde?
Er det da intet journalistisk stof at opsøge? / UD

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: