Skip to content

TVANGSBEHANDLINGSLOVEN / LISSABONTRAKTATEN

April 27, 2017

Er det af fg. sundhedsminister Karen Ellemann (V) fremsatte forslag til ’Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile’ i overensstemmelse med Lissabonstraktatens Artikel 2 om ’Unionens værdier’?
Artikel 2 siger: ”Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder.”

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: