Skip to content

SE LISTE OVER DEM, DER BLEV HØRT OM FORSLAG OM TVANG

April 23, 2017

Et forslag til lov om tvangsbehandling af varigt inhabile har fra den 19. januar – 16. februar i år været i høring hos følgende myndigheder og organisationer med videre:
3F,
Advokatrådet,
Alzheimerforeningen,
Ankestyrelsen,
Ansatte Tandlægers Organisation,
Bedre Psykiatri,
Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker,
DanmarksApotekerforening,
Danmarks Optikerforening,
Dansk Handicap Forbund,
Dansk Kiropraktor Forening,
Dansk Psykiatrisk Selskab,
Dansk Psykolog Forening,
Dansk Psykoterapeutforening,
Dansk Selskab for Almen Medicin,
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi,
Dansk Selskab for Patientsikkerhed,
Dansk Selskab for Retsmedicin,
Dansk Socialrådgiverforening,
Dansk Standard,
Dansk Sygeplejeråd,
Dansk Tandplejerforening,
Danske Bandagister,
Danske Bioanalytikere,
Danske Dental Laboratorier,
Danske Fodterapeuter,
Danske Fysioterapeuter,
Danske Handicaporganisationer,
Danske Patienter,
Danske Regioner,
Danske Seniorer,
Danske Ældreråd,
Datatilsynet,
Den Danske Dommerforening,
Den Nationale Videnskabsetiske Komité,
Det Centrale Handicapråd,
Det Etiske Råd,
Diabetesforeningen,
Ergoterapeutforeningen,
Farmakonomforeningen,
FOA,
Forbrugerrådet,
Foreningen af Kliniske Diætister,
Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark,
Foreningen af Speciallæger,
Forsikring & Pension,
Færøernes Landsstyre,
Gigtforeningen,
Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut),
Hjernesagen,
Hjerteforeningen,
Hø- reforeningen,
Institut for Menneskerettigheder,
Jordemoderforeningen,
KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Kostog Ernæringsforbundet,
Kræftens Bekæmpelse,
Københavns Universitet (Juridiske Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet),
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere,
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP),
Landsforeningen LEV,
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS),
Landsforeningen SIND,
Lægeforeningen,
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber,
Patienterstatningen,
Patientforeningen,
Patientforeningen i Danmark,
Patientforeningernes Samvirke,
Praktiserende Lægers Organisation,
Praktiserende Tandlæ- gers Organisation,
Psykolognævnet,
Radiograf Rådet,
Region Hovedstaden,
Region Midtjylland,
Region Nordjylland,
Region Sjælland,
Region Syddanmark,
Regionernes Lønnings- og Takstnævn,
Retspolitisk Forening,
Rigsadvokaten,
Rigsombudsmanden på Færøerne,
Rigsombudsmanden på Grønland,
Rigspolitiet,
Rådet for Digital Sikkerhed,
Rådet for Socialt Udsatte,
Scleroseforeningen,
Sjældne Diagnoser,
Socialpædagogernes Landsforbund,
Syddansk Universitet (Samfundsvidenskabelige Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet), Tandlægeforeningen,
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning,
Udviklingshæmmedes Landsforbund,
Yngre Læger,
ÆldreForum,
Ældresagen,
Aalborg Universitet (Juridisk Institut og Sundhedsvidenskabelige Fakultet),
Aarhus Universitet (Juridisk Institut og Health).
— — —
(23.4: Til journalister: Hverken VaccinationsForum eller Landsforeningen Pårørendegruppen for Svage Ældre er tilsyneladende blevet hørt. Ejheller Landsforeningen Autisme.
Hvis man kan kalde de individer, som sundhedsministeren lægger op til at tvinge i behandling for en ’målgruppe’ er de tre ovennævnte foreninger ellers ganske centrale i deres virkefelt, og havde da været langt mere relevante at spørge end visse af de parter, lovforslags-stillerne har været i dialog med. / UD)

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: