Skip to content

FUNGERENDE SUNDHEDSMINISTER VIL TVINGE VARIGT INHABILE DEN VEJ, DE IKKE VIL

April 23, 2017

Et forslag til lov om at man skal kunne tvinge ’varigt inhabile’ til lægelige behandlinger, som de modsætter sig, skal førstebehandles i Folketinget den 26. april.

Lovforslaget med bemærkninger fylder 53 sider. Nedenfor gengives forslagets overskrifter, da de giver et hurtigt overblik og et udmærket indtryk af lovforslagets helt særlige flavour, tekstur og ånd:

Fremsat den 30. marts 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (Tvangsbehandlingsloven)

Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde m.v.
Formål
Lovens stedlige anvendelsesområde
Persongruppe
Tvangsbehandling Betingelser for tvangsbehandling
Principper for tvangsbehandling

Kapitel 2 Tvangsbehandling Betingelser for tvangsbehandling
Kapitel 3 Tvangsindgreb med henblik på at gennemføre tvangsbehandling Betingelser for tvangsindgreb
Principper for tvangsindgreb
Fysisk fastholdelse
Beroligende medicin
Tvangsindlæggelse
Gennemførelse af personlig hygiejne på tvangsindlagte patienter
Tilbageholdelse og tilbageførsel
Obligatorisk efterprøvelse
Kapitel 4 Delegation af beslutninger
Kapitel 5 Tvangsprotokol og indberetning Tvangsprotokol
Indberetning
Kapitel 6 Klager til Tvangsbehandlingsnævnet
Kapitel 7 Ikrafttræden, ændring af anden lovgivning m.v.
Klager over beslutninger om anvendelse af tvang
»Tvangsbehandlingsnævnet
Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger
1. Indledning 1.1. Lovforslagets indhold og formål
2. 1.2. Lovforslagets baggrund
3. Lovforslaget 2.1. Tvangsbehandling 2.1.1. Gældende ret 2.1.1.1. Sundhedsloven
2.1.1.2. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v
2.1.1.3. Lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
2.1.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser
2.1.3. Lovforslagets indhold 2.1.3.1. Tvangsbehandling
2.1.3.2. Lovens stedlige anvendelsesområde
2.1.3.3. Persongruppe
2.2. Tvangsindgreb 2.2.1. Gældende ret 2.2.1.1. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
2.2.1.2. Lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
2.2.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser
2.2.3. Lovforslagets indhold
2.3 Beslutningskompetence og delegation af beslutninger 2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser
2.3.3. Lovforslagets indhold
2.4. Journalføringspligt 2.4.1. Gældende ret
2.4.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser
2.4.3. Lovforslagets indhold
2.4.4. Forholdet til lov om behandling af personoplysninger
2.5. Indberetningspligt 2.5.1. Gældende ret
2.5.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser
2.5.3. Lovforslagets indhold
2.5.4. Forholdet til lov om behandling af personoplysninger
2.6. Klageadgang og domstolsprøvelse 2.6.1. Gældende ret
2.6.2. Sundheds- og Ældreministeriets overvejelser
2.6.3. Lovforslagets indhold
2.6.4. Forholdet til lov om behandling af personoplysninger
3. Erstatningsadgang
4. Tilsyn
5. Forholdet til grundloven og internationale konventioner 5.1. Grundloven
5.2. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) 5.2.1. EMRK artikel 8
5.2.2. EMRK artikel 5 og artikel 2 i 4. tillægsprotokol
5.3. Handicapkonventionen
5.4. Konvention om menneskerettigheder og biomedicin
6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
8. Administrative konsekvenser for borgere
9. Miljømæssige konsekvenser
10. Forholdet til EU-retten
11. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
12. Sammenfattende skema
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Gældende formulering
Lovforslaget
Klager over beslutninger om anvendelse af tvang
»Tvangsbehandlingsnævnet

KILDE:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L185/20161_L185_som_fremsat.pdf

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: