Skip to content

26. april: Førstebehandling af L 185: Tvangsbehandlingsloven

April 22, 2017

ft.dk: Med forslaget foreslås indført regler, hvorefter det bliver tilladt at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter over 15 år. Der foreslås desuden indført regler om tvangsindgreb, som skal sikre, at tvangsbehandlingen kan gennemføres, herunder regler om fysisk fastholdelse, anvendelse af beroligende medicin, tvangsindlæggelse, tilbageholdelse og tilbageførsel samt regler om gennemførelse af personlig hygiejne. Beslutninger om tvangsbehandling og tvangsindgreb kan alene træffes af en læge eller tandlæge, og beslutninger kræver desuden samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge.

Af hensyn til patientens retssikkerhed foreslås det, at der kan klages over beslutninger om tvang til Tvangsbehandlingsnævnet, som oprettes ved Styrelsen for Patientsikkerhed, og at beslutninger om og enhver gennemførelse af tvangsbehandling og tvangsindgreb (bortset fra personlig hygiejne) skal tilføres en tvangsprotokol, ligesom enhver beslutning om tvangsbehandling og tvangsindgreb skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

L 185 Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er fremsat af fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).
LINK TIL LOVFORSLAG:
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l185/index.htm

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: