Skip to content

HU HEJ HVOR DET GÅR: PÅRØRENDEGRUPPEN FOR SVAGE ÆLDRE BLEV IKKE HØRT OM TVANGSBEHANDLING AF VARIGT INHABILE

April 22, 2017

Af Ulla Danielsen,
Den hedder allerede ’Tvangsbehandlingsloven’ selvom der endnu blot er tale om et lovforslag, som skal førstebehandles i Folketinget den 26. april.
Forslaget handler om ’Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile’ og dokumentet fylder med bemærkninger 53 sider.
Hvor mange ’varigt inhabile’ er der mon så her i landet i 2017? Hvor stor en gruppe er der tale om? Hvem kan svare?
Hvordan ser prognosen ud år for år f.eks. 20 år frem i tiden?
Hvornår er man ’varigt inhabil,’hvad skal der til for at man ryger i dén sorte gryde?
Hvordan definerer juraen, hvornår der er tale om en ’varigt inhabil’ person?

INGEN BEGRÆNSNINGER

På side 13 i lovforslaget 1. spalte kan man læse:
”Med loven fastsættes der – bortset fra de kvalificerende betingelser nedenfor – ikke begrænsninger i, hvilke behandlinger, der kan træffes beslutning om. Behandling skal forstås i overensstemmelse med sundhedslovens § 5 og omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Omfattet vil således både være undersøgelse, diagnosticering og udredning, den efterfølgende egentlige sygdomsbehandling samt nødvendige efterfølgende opfølgende kontakter til sundhedsvæsenet.”

ET INDGRIBENDE
LOVFORSLAG

Det er med andre ord et voldsomt indgribende lovforslag, som drejer magten over egen eksistens ud af hænderne på svækkede mennesker.
Bedre bliver det ikke af at dem, der har forberedt lovforslaget, har taget det ganske afslappet med forslagets høringsfase.
Listen over hørte parter fylder ganske vist næsten en hel spalte og man har f.eks. hørt 5 landsforeninger. Men Landsforeningen Pårørendegruppen for Svage Ældre den har man ikke hørt!
Er det en smutter? Er det ignorans? Eller er det en kalkuleret udeladelse? Ja det ved kun fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) som har fremsat forslaget og hendes medhjælpere.
Måske burde man høre, hvad Landsforeningen Pårørendegruppen for Svage Ældre har af kommentarer til forslaget?
Ligesom man vel i grunden burde have hørt VaccinationsForum, når nu en af hensigterne med lovforslaget er at få hjemmel til at tvinge de demente til vaccination.
”Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter” står der på side 29 første spalte. Det kan vel næppe være sandt?
En ting er, at grundlovens betryggende påbud om den personlige friheds ukrænkelighed sættes ud af kraft i Danmark for en stor gruppe ældre borgeres vedkommende, men mon dog ikke Lissabontraktaten yder den enkelte EU-borger en beskyttelse, som er bedre end den grundlov, der nu annuleres for visse ældre medborgeres vedkommende?
Kan det virkelig passe, at den allerede eksisterende psykiatriske tvangs-lovgivning ikke er fuldt tilstrækkelig?
I ens egen families familie har man da for et par år siden hørt om en kvinde i 60erne, hvis bedstemor ikke længere kunne klare sig selv. Men det forstod olde ikke – og olde var meget vred og havde forskanset sig i sit hjem. Men så fik den gamle et skud beroligende, kom på plejehjem og faldt i øvrigt ned som et lam. Så det forekommer da, at omsorgspersoner går en lille smule ud over hvad loven tillader – i en god sags tjeneste.
Er det virkelig nødvendigt at sikre sig ganske grundig lovhjemmel til at tage et ordentligt førergreb på de dementes frihedsrettigheder? Og hvad med de blot halv-demente? Skal de nu have advokat med, når de skal til lægen?
Kunne det tænkes, at der stikker noget under?
Hvad nu hvis en medicinalvirksomhed har sikret sig patent på et middel mod f.eks. Alzheimers? Eller er på vej til at opnå et sådant patent?
Så skulle det jo også gerne sælges til gavn for virksomhed og aktionærer. Men måske ikke så meget til gavn for de demente? Så dem får man til at makke ret. På den strømlinede måde!
Hvorfor tager man ellers valget fra borgerne?
Én ting er sikkert. Det lovforslag er i Doktor Mengeles ånd!
Man kommer ellers længst med det gode.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: