Skip to content

TVANGSBEHANDLINGSLOVEN – IKKE ALLE BERETTIGEDE BLEV HØRT

April 20, 2017

Af Ulla Danielsen,
Den 30 marts i år fremsatte fg. sundhedsminister Karen Ellemann (V) forslag om Tvangsbehandlingsloven, der sigter på tvang overfor demente.
Det fremgår af lovforslaget side 7, at en af de behandlinger, systemet gerne vil have beføjelser til at påtvinge demente er ‘vaccination’.
Så meget desto mere beklageligt er det, at Sundhedsministeriet har undladt at sende lovforslaget til VaccinationsForum, da forslaget i øvrigt blev sendt i høring fra 19. januar til 16. februar i år. Mange andre parter fik lov til at give deres besyv med. Men altså ikke VaccinationsForum, som ellers netop hjælper borgere til at træffe et informeret valg i spørgsmål om vaccination.
Ligger det implicit i bevidstheden hos lovforslagets forfattere, at ‘vaccination’ altid er et gode? Og at det derfor er acceptabelt med tvang?
Sundhedsministeriet glemte at tage misteltenen i ed. Man kunne også kalde det ministerielt sjuskeri i lovforslagets høringsfase.
L 185 “Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” er på 53 sider.
På side 27 i lovforslaget fremgår følgende: “Som eksempler på hverdagen på sygehuse, plejecentre m.v., hvor det ses at inhabile patienter modsætter sig behandling kan nævnes modstand overfor basal tandbehandling, indtagelse af vanddrivende midler, indtagelse af hjertemedicin , epilepsimedicin eller smertestillende medicin, behandling mod forhøjet blodtryk, øjendrypning og vaccination.”
Grundlovens § 71 taler om at “Den personlige frihed er ukrænkelig.” Men altså ikke længere for de demente, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Og demente bliver der jo desværre flere og flere af.
Måske var det en ide at trække lovforslaget. I det mindste indtil alle relevante parter er hørt!

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: