Skip to content

EU-DOMSTOLEN OG SØREN PAPE

March 7, 2017

Hej med dig Justitsminister Søren Pape!

Har Brexit givet dig fornyede kræfter, siden du ikke efterkommer en dom fra EU-domstolen med hensyn til at standse den elektroniske masseovervågning af danskerne?

Burde du ikke reagere, når nu den elektroniske masse-overvågning er kendt ulovlig?

Justitsminister Søren Pape, står du i din forståelse af dig selv over loven?

Mener du, at du er ’ansvarsfri’ ligesom kongen? (Grundloven §13).

Hvad skal elektronisk masseovervågning af danskerne til for?

Kan du ikke lige forklare os 5 millioner indbyggere i EU-medlemslandet DK det?

Hvorfor skal disse kæmpestore mængder data om danskerne skibes over Nordatlanten?

Hvad er formålet?

Grundlovens § 72 siger: ”Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.”
Justitsminister Søren Pape, har du en kommentar til den smukke men forældede grundlovsparagraf?

Ved nærmere eftertanke så er det ligegodt ikke så tovlig, at vi har Lissabontraktaten, der sikrer borgerne i EU nogle grundlæggende rettigheder. Vel?

Er der mon risiko for at du påfører Danmark en bøde for ikke at følge en kendelse fra EU-Domstolen?

Har du som Danmarks Justitsminister meddelt EU-Domstolen skriftligt, at du ikke agter at rette dig efter dens kendelse?

BAGGRUND:
Sikkerhedspolitik: Pape nægter at droppe teleovervågning

Berlingske skriver, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nægter at lave om på den masseindsamling af oplysninger om danskernes tale- og internettrafik, som EU-Domstolen i december kendte ulovlig. “Justitsministeren fortsætter altså med åbne øjne en ulovlig masseovervågning af os alle. Det er en demokratisk skandale, når EU-Domstolen klokkeklart to gange har tilkendegivet, at de regler, vi har i Danmark, er i strid med EU-retten,” sagde Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, der havde indkaldt til samråd onsdag. Information skriver, at Pape står i et svært dilemma, da han ikke ønsker at begrænse masseovervågningen af alle danskere, men en EU-dom tvinger ham til at gøre det. Justitsministerens problem er, at EU i en principiel dom fra slutningen af december sidste år foreløbigt har gennemhullet forsøget på at negligere, hvor indgribende oplysningerne er. EU’s grundlæggende rettigheder står, ifølge dommen, i vejen for en “national lovgivning, der med henblik på bekæmpelse af kriminalitet fastsætter en general og udifferentieret lagring af al trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende samtlige abonnenter og registrerede brugere i forbindelse med samtlige midler til elektronisk kommunikation”.
Kilde: Berlingske, s. 6, 7; Information, s. 1

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: