Skip to content

GEMTE RUSSISKE MILLIONER, REVIS APS OG JYSKE BANK

February 21, 2017

CITAT: Men så er der Jyske Bank. Fordi de har jo også en finger med i spillet her. Jyske Bank har nøjagtig det samme ansvar for at tjekke op på, hvem er det, de har som kunder, som revisorerne. Så det vi hørte Lars Krull sige, og det som du fortalte om, hvad man skal vide som bank, det gælder altså også for bankvirksomheden.
Men kan du ikke lige forklare, hvad er det for nogle konti, der har været i Jyske Bank?
Det første vi kan se, det er, at i det øjeblik at dette firma blev etableret i Danmark i 2007, der får de en konto hos Jyske Bank. Og så har vi så fået bekræftet via en kilde, at de har haft konto lige siden da, faktisk frem til 2015. Og at der har været nogle væsentlige transaktioner på den her konto. Så det har altså ikke bare været en passiv konto, der stod og ikke blev brugt. CITAT SLUT

Jyske Bank er blevet brugt af en russisk rigmand til at gemme mindst 35 millioner kroner.
Han er på flugt fra den russiske stat, der beskylder ham for at stjæle milliarder af kroner fra skatteborgerne. Nogle af de penge har han altså brugt Danmark til at skjule.
”Vi er efterforskerne – et nyt program hver mandag klokken 1”. Vi laver undersøgende journalistik.
I denne uge er det ”Gemte russiske millioner”. Det handler om en russisk rigmand og nogle penge, der er blevet gemt i Jyske Bank. Skal vi ikke lige få opklaret, hvordan kom du på den historie?
Helt kort så startede det med de dokumenter, der hedder Panama Papers. Det her meget store læk af dokumenter fra en selskabs-hjælper i Panama, der hedder Mossack Fonseca. Der dukkede det her firma op, og det har faktisk ikke været omtalt før nu. Og det er det, som vi kan afsløre i dag.
Jeg kan se på skrivebordet foran dig, der har du et helt ringbind med over 100 sider, som du har gennemgået.
Og det viser sig, at denneher russiske rigmand, at han har lavet noget igennem Danmark. Men skal vi ikke lige få på plads, hvem er han?
Jo, han hedder Sergei Pugachev og han er tidligere både en stor politiker, han har været senator i Rusland og også bankboss og milliardær og på kindkys med Putin.
Men han er sidenhen flygtet ud af landet, anklaget for at have tømt et bank for en masse milliarder, som bl.a. tilhørte den russiske stat, og han er sigtet for underslæb, og befinder sig nu i Frankrig, hvor han ligesom ikke rigtig kan rejse ud, fordi der er en efterlysning på hovedet af ham.
Og så er der den danske forbindelse. Et selskab ved navn Revis.
Altså, når du forklarede det her til mig først på redaktionen ikke, så forestiller jeg mig lidt denne her teaterscene med en kulisse, der står, og hvor der spiller et fint teaterstykke, og så inde bag ved så sker der alt muligt lusket. Altså et kulisse-selskab.
Hvad er det, der er sket i det her firma?
Jamen, altså på overfladen er det rigtignok…, der kan man bare se et almindeligt dansk selskab, der har en adresse og et telefonnummer og hvad sådan et firma nu har, en revisor og en bank. Men man kan faktisk ikke rigtig se, hvem der reelt ejer det her firma. Men det viser de her Panama Papers altså, at det er Sergei Pugachev, den russiske milliardærs søn, der simpelthen er reel ejer inde bag ved, inde bag flere lag af skuffeselskaber.
Og hvad er det for nogle penge? Altså lad os lige, follow the money. Hvad er det for nogle penge, der er gået igennem Danmark?
Jamen før denne her bank krakkede, der blev der givet et lån fra den russiske bank, som faren altså stod i spidsen for, til det danske firma Revis ApS på circa 35 millioner kroner, måske har der været flere penge i spil, det ved vi ikke helt. Men det her lån er bl.a. blevet forbundet med en ejendom, der ligger i Nice. Et palæ. Og Sergei Pugachev var kendt for at eje en del ejendomme i Frankrig.
Den her ejendom står i hvert fald teknisk set i hans søns navn via det her danske firma.
I 2011 foregår der nogle nye bevægelser i det her selskab og ejendommens ejerskab bliver flyttet til et selskab hos Mossack Fonseca på De Britiske Jomfruøer.
Og der er der en klokke, der ringer ovre hos Gry.
– Jeg tænker bare, du siger ’teknisk set’ er det hans søns. Kan du ikke forklare, hvad du mener med det?
Jo, det kan jeg godt. Det er fordi, at Sergei Pugachev, vi har snakket med ham via hans pressemand…han gør ligesom et nummer ud af at sige, det her, min søn er uafhængig af mig. Han er en voksen mand. Hvad han laver med min russiske bank, og låner penge af,… og pengene…, selvom de aldrig bliver betalt tilbage, det har ikke noget med mig at gøre.
Men det vi kan se ud af dokumenter fra domstole i bl.a. England er, at han bruger netop sine sønner som stråmænd. Det er også derfor, jeg har kontaktet dem, der har prøvet at kradse penge ind efter det her konkursbo, altså nogle advokater. De er meget interesserede i de her oplysninger fra Danmark, for de er ikke klar over, at der var den her forbindelse.
Og det er jo din journalistiske udlægning af sagen, og også ud fra, hvad vi har undersøgt med domstolene. Men lad os lige prøve at høre, hvad Sergei Pugachev selv siger til de her sager.
Anne, det er jo på russisk, men kan du ikke give os de bedste XXX.
(Lidt lyd afspilles med russisk tale). Hvad er det reelt, han svarer på de spørgsmål, vi har her? Går han med på, at han har prøvet på at vaske penge hvide igennem Danmark?
– Det her er et interview vi har stjålet fra Youtube, og der blev han spurgt, om de her penge er stjålet? Og der siger han ”Nej, det er de selvfølgelig ikke. Det er mine penge.” Så han afviser 100 % og han afviser også alt, hvad der er i vores historie af mange forskellige grunde, som de har brugt meget lang tid på at prøve at forklare mig.
Han…, de mener ikke, at han, Sergei Pugachev, skulle have noget med et dansk selskab at gøre. Og de mener i øvrigt ikke, at det er relevant, at hans søn ejer det via nogle mærkelige strukturer. Og der er det altså, at vi har de her Panama Papers, 100 sider liggende på, altså på bordet foran dig, altså som vi mener beviser, at vi naturligvis har ret i den udlægning, som vi har her.
– Ja, og det er jo ikke bare os, der siger det. Fordi netop dem, der er kuratorer i det her konkursbo i Rusland, de har kortlagt masser af den slags strukturer, for han har altså ikke bare ét selskab i Danmark, han har hundredevis af skuffeselskaber, hvor han ligesom har ydet fiktive lån for den her russiske bank til nogle, der selvfølgelig burde betale lånene tilbage, men det gør de sjovt nok aldrig, og så var det lige nogen han kendte, der i virkeligheden ejede de firmaer.
Og så skal vi herhjem. Der opstår kø ved håndvasken. Fordi han har jo haft nogle mennesker, som har arbejdet sammen med ham her i Danmark. Vi hører om, at Jyske Bank er hans bankforbindelse. Den tager vi lige om et øjeblik.
Men først skal vi ind i revisionsselskabet BDO.
Kan du ikke lige starte med at forklare os, hvad er det helt konkret en revisor skal gøre med sådan et selskab?
Jamen, det er BDO der har revideret regnskaberne for det her firma Revis ApS i mange år. Siden det blev stiftet. Og det en revisor skal gøre, det er at være offentlighedens tillidsrepræsentant.
Dvs, de har en masse fortrolige oplysninger, som de ikke kan dele med os, men de kan sige, at alt er i orden, eller de laver sådan en påtegning, hvor de siger, om alt er i orden ved nogle regnskaber, og der har de faktisk gjort opmærksom på, at det er tingene altså ikke i det her konkrete firma!
Men de har også et ansvar for at vide en hel masse. Jeg ved, at du har kigget tilbage på reglerne, som de gjalt her fra 2007 og så frem. Hvad er det, de burde vide, BDO, om denne her ejer-forbindelse til russiske familie?
– Jamen, der er nogle særlige hvidvask-regler, der gælder i forhold til det man kalder politisk eksponerede personer, dvs højtstående politikere i udlandet.
Hvis man agerer revisor eller bank eller på anden måde pengeforbindelse for dem, så er det en højrisiko-kunde. Forstået på den måde, at der er højrisiko for, at der kan være noget kriminelt bag de penge, og derfor så skal man føre skærpet tilsyn med, hvor kommer pengene fra? Og hvem er personerne? Og er vi sikre på, at det er dem? Osv.
– Og vi har talt med Lars Krull, der er seniorrådgiver på Aalborg Universitet. Han har også set på denne her sag. Vi har givet ham nogle papirer. Og han forklarer det her om revisionens ansvar:
Der er ingen tvivl om, at det her, alene det, lad os kalde det personkredsen og nationaliteter involveret, der burde enhver revisor i hvert fald sikre sig meget dybt kendskab til ejerforhold, og hvor pengestrømmene stammer fra, også på det tidspunkt. Og det er jo meget muligt, at revisor har sikret sig, det ved vi ikke noget om, men det finder I ud af!
– Ja, det finder vi ud af.
Anne Skjerning, det har du jo faktisk undersøgt. Hvad er det BDOs svar er?
– Jamen de siger, altså de gør selvfølgelig meget ud af, at de ikke kan give mig en masse oplysninger, fordi de har tavshedspligt. Men de giver dog stadig et skriftligt svar. De har ikke ønsket at stille op til interview. Men der siger de, at de kan bekræfte, at de har fulgt de gældende hvidvask-regler, der har været på det her område. Bl.a. at de har været opmærksom på, at det faktisk var denne her Pugachev-familie, som de ligesom lukkede ind som kunde. Fordi det skal de netop være opmærksomme på. Så det siger de, det bekræfter de, at det har de accepteret, at have denne her kunde. Og så ville vi selvfølgelig gerne have spurgt dem, jamen hvis I så har taget mange forbehold i jeres regnskaber, hvilket de har, om de så har lavet en hvidvaskanmeldelse?
For det skal man nemlig også gøre, hvis man begynder at blive lidt mystificeret over, hvad der foregår hos ens kunder, som revisor.
– Ja, og det er her jeg bliver hamrende, brand irriteret over, at vi ikke bare har en telefon igennem til BDO, hvor de svarer på vores spørgsmål. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, om de nu har fortalt myndighederne, det de skulle?
Det har du også undersøgt. Og du har en rigtig interessant statistik fra Bagmandspolitiet, som er dem man skal lave denne her form for anmeldelse til. Eller underretning, som det hedder.
Har vi nogle indicier på, om de har gjort som de skulle? Altså underrettet om de her mistænkelige pengeforbindelser?
– Udfordringen er, at hverken dem der anmelder, eller den der modtager anmeldelsen, netop Bagmandspolitiet, må fortælle om de konkrete underretninger. Så derfor kan vi ikke få et endegyldigt svar på, om der er blevet anmeldt noget eller ej?
– Men det jeg så har gjort, det er, at jeg er gået ind og har fundet års-statistikken fra Hvidvasksekretariatet, som det hedder. Hvor der står hvert år, hvor mange anmeldelser får vi fra revisorer? Og man kan f.eks. se, at i det år, hvor denne her kunderelation blev indgået, var der 0 anmeldelser fra revisorer. Altså alt i alt fra hele landet. I efterfølgende år, året efter for eksempel er der også 0. Så går der et par år, så når vi op omkring 7 anmeldelser fra hele branchen.
Det du siger Anne er, at det er usandsynligt, at de har givet svar videre til myndighederne?
Altså, det kan jeg ikke svare på. Det kan jo være at… De har i hvert fald ikke gjort det i 2007 og 2008 for der har der været 0 henvendelser. Men. Hvis de nu på et senere tidspunkt har tænkt, at her er noget mystisk, så kan det jo godt være, at de gemmer sig blandt de 7 der var i 2012. Så derfor: vi kan ikke komme det nærmere!
Vi har en opgave med at finde statistikken for alle årene. Vi skal også have kontaktet Bagmandspolitiet ordentligt, sådan at vi får et svar på denne her sag.
Men så er der Jyske Bank. Fordi de har jo også en finger med i spillet her. Jyske Bank har nøjagtig det samme ansvar for at tjekke op på, hvem er det, de har som kunder, som revisorerne. Så det vi hørte Lars Krull sige, og det som du fortalte om, hvad man skal vide som bank, det gælder altså også for bankvirksomheden.
Men kan du ikke lige forklare, hvad er det for nogle konti, der har været i Jyske Bank?
– Det første vi kan se, det er, at i det øjeblik at dette firma blev etableret i Danmark i 2007, der får de en konto hos Jyske Bank. Og så har vi så fået bekræftet via en kilde, at de har haft konto lige siden da, faktisk frem til 2015. Og at der har været nogle væsentlige transaktioner på den her konto. Så det har altså ikke bare været en passiv konto, der stod og ikke blev brugt.
Men det er jo trods alt…Spørgsmålet er jo, som bank skal man jo ikke sådan kigge, jeg ville da i hvert fald blive irriteret, hvis de så, kiggede på alle mine overførsler, altså hvad er det man som bank skal være opmærksom på her?
– Jamen, der er det igen det her med særligt politisk eksponerede personer, altså at hvis det er dig eller mig der sidder og flytter penge rundt, så er det knap så væsentligt for Jyske Bank, som hvis vi nu var..
Hvis du havde været på kindkys med Putin, Rasmus, så var…havde det været en anden sag.
Jeg er ikke på kindkys med Putin, så lad være med at kigge på min konto lige PT.
Men Jyske Bank, de har jo også et svar på, hvad har de gjort? – Ja det har de. Og vi har lige fået det ind ad mail. Ind på min mail her for et øjeblik siden. Men Jyske Bank har heller ikke ønsket at stille op til interview, selvom jeg ihærdigt har prøvet at overtale dem. Men vi har fået et svar. Og der står, at “de regler vi spørger ind til, de har været gældende siden 2007, og de har fulgt dem siden 2007”, dvs at de laver sådan nogle screeninger af nye kunder, for at se, om de skulle være politisk eksponerede, og i så fald laver de interview med dem, siger de. De siger ikke noget om, de har gjort det specifikt. Men hvis det gælder generelt, må det jo også gælde i det her tilfælde.
– Og så siger de, det står nemlig også i reglerne, at det er ledelsen i banken, der skal godkende den her kunde, fordi det er en særlig risiko-kunde. Og der siger de, at det er deres juridiske afdeling, der står for at godkende den slags ting. Det var det i hvert fald på det her tidspunkt.
– Så de har godkendt ham med andre ord? – Det er sådan jeg læser svaret!
– Og det er ret interessant, fordi de har to muligheder for at svare. Enten kendte de ikke noget til ham. Og dermed kan de risikere at få relativt store bøder, fordi det skulle de i forhold til hvidvaskreglerne.
– Ja, det er en mulig sanktion, hvis man ikke overholder de her regler som bank.
– Eller også, så skulle de overholde reglerne. Og dermed ud over at have lavet alle de her tjeks, som de siger, de har, komme med underretning til myndighederne. Og det vil sige, at vi står i en situation, hvor vi må gå ud fra, eller at vi med de svar vi har indtil videre, tror, at der er underretninger til myndighederne, og dermed er det myndighederne, Bagmandspolitiet som ikke har fået stoppet de her pengebevægelser.
Ja, jeg synes stadigvæk…
– Bagmandspolitiet har sagt til mig, at de sidder ikke for nuværende med nogen sager, der vedrører Panama Papers! Så det kan også være dem, der aldrig har modtaget en underretning!
Vi ved det ikke. Vi arbejder på at blive klogere.
Og derudover kigger vi også på myndighedernes rolle senere i dag. Det gør vi i Orientering mellem 16 og 18, hvor du kan lytte til, hvad Erhvervsstyrelsen siger. For de har nemlig også et ansvar for at tjekke de her regnskaber igennem. Men det tager vi senere. De lægger sig flad ned og siger, åh det var ikke så godt den gang, men det er blevet bedre nu. Nu kører det.
– Men hvad mangler vi herfra? Hvad er det for nogle opgaver, vi har foran os, for at køre videre med denne her historie?
– Jamen, vi skal nok have fat i Bagmandspolitiet. For at få afklaret, hvad for nogle sanktioner der er, hvis der er nogle regler, der ikke er blevet overholdt. Det er den ene ting. Og så vil vi gerne stadigvæk ud og finde nogle flere folk, som vi har mistanke om har hjulpet til med at etablere det her russiske selskab.
– Ja, for der er jo nogle, der har lavet Revis på et eller andet tidspunkt. Der er jo nogle stråmænd, som vi ikke rigtig har talt om, som du skal ud at jagte.
– Men Anne, du er i hvert fald klar til at tage op på Strandvejen og jagte folk, der i virkeligheden er stråmænd.
— — —
Efterforskerne: “Dansk kulisseselskab brugt til skattely”. Radio-program sendt første gang den 6. februar 2017.

Det radio-team, der kalder sig ‘Efterforskerne’ består af henholdsvis Rasmus Mark Pedersen, Anne Skjerning og Gry Hoffmann.
De er alle journalister. Programmets redaktør er Jesper Hyhne.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: