Skip to content

FOLKETINGETS SKATTEUDVALG / DEN MISTÆNKTE BRITISKE FINANSMAND SANJAY SHAH

January 16, 2017

Dokumentdato: 19-12-2016
Modtaget: 19-12-2016
Omdelt: 19-12-2016
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren redegøre for status i den danske sag om svindel med refusion af udbytteskat, herunder om der er rejst sigtelse eller tiltale i sagen, og om den mistænkte britiske finansmand Sanjay Shah eller andre personer er anmodet udleveret til Danmark?
Spørger:
Peter Skaarup (DF)

Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 149 Offentligt

Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 149 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 19. december 2016. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Peter Skaarup (DF). Søren Pape Poulsen / Casper Grue Jensen
Slotsholmsgade 10 1216 København K. T +45 7226 8400 F +45 3393 3510 http://www.justitsministeriet.dk jm@jm.d
Spørgsmål nr. 149 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg: ”Vil ministeren redegøre for status i den danske sag om svindel med refusion af udbytteskat, herunder om der er rejst sigtelse eller tiltale i sagen, og om den mistænkte britiske finansmand Sanjay Shah eller andre personer er anmodet udleveret til Danmark?” Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende på baggrund af oplysninger fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK): ”SØIK modtog den 24. august 2015 en anmeldelse fra SKAT om formodet økonomisk kriminalitet i forbindelse med refusion af udbytteskat på omkring 6,2 mia. kr. Senere blev det afdækket, at den formodede kriminalitet formentlig udgør over 12 mia. kr. Siden anmeldelsen har SØIK intenst efterforsket sagen med hjælp fra danske og udenlandske myndigheder, og SØIK indgår således bl.a. i et fælleseuropæisk efterforskningssamarbejde (et såkaldt Joint Investigation Team – JIT) med en række lande. Helt fra den indledende fase har efterforskningen af denne sag haft særdeles høj prioritet. Efterforskningen har til formål at afdække, i hvilket omfang det vil være muligt at strafforfølge personer, som står bag den formodede svindel, samt gennem strafferetlig forfølgning at få så mange af midlerne som muligt tilbage til den danske statskasse. Sagen har en særlig karakter blandt andet henset til, at der er tale om et særdeles stort beløb, som SKAT formentlig er blevet unddraget, at sagen indeholder en række særdeles komplicerede forhold, herunder komplekse selskabsstrukturer, og at sagen har en betydelig international dimension. Der er på den baggrund etableret et større efterforskningshold i SØIK med brede kompetencer, herunder med bistand fra SKAT. Efterforskningen pågår fortsat og er inde i en særdeles kompliceret fase, hvor en række efterforskningsspor fortsat er åbne i både Danmark og udlandet. Der er iværksat et større antal forskellige efterforskningsskridt i sagen, hvorefter de personer og selskaber, som de pågældende efterforskningsskridt angår, efter retsplejelovens regler an- 3 ses for sigtede. Det gælder blandt andet den i spørgsmålet omtalte britiske finansmand. SØIK har herudover sigtet en dansk statsborger, som er afhørt til sigtelsen. Der er ikke på nuvæ- rende tidspunkt fremsat udleveringsbegæringer i sagen.”
KILDE:
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sau/spm/149/svar/1374760/1711491.pdf

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: