Skip to content

At her majesty’s service

July 31, 2016

Ifølge bogen ’Juvelen der blev til skrot Kampen om B&W 1945-1996’ var landsretssagfører og oberstløjtnant af reserven i Livgarden Kristian Mogensen advokat for dronning Margrethe.
Så er det oplagt at spørge, om dronning Margrethe og hoffet i øvrigt blev informeret, da landsretssagfører Kristian Mogensen fik en dom ved Landsskatteretten for formidling af ulovlige bidrag til Det konservative Folkeparti?
At det forholder sig sådan, fremgår af Preben Wilhjelms erindringer fra 2014.
Forholdet har tidligere været omtalt på denne blog:

Landsretssagfører Kristian Mogensen, ’de konservatives grå eminence’ og mangeårigt medlem af partiets hovedbestyrelse, har en dom i Landsskatteretten for formidling af ulovlige bidrag til Det Konservative Folkeparti.
Det fortæller den tidligere VS’er Preben Wilhjelm i sine erindringer ”Man Kan Sagtens Være Bagklog”.
Først fortæller Preben Wilhjelm om en konflikt med Kristian Mogensen, der fandt sted tidligt i karrieren, og som næppe havde gjort Kristian Mogensen blidere stemt: ”I hvert fald havde vi langt større slagsmål senere, både i forbindelse med hans (tomme) trusler om sagsanlæg, når vi rejste kritik af nogle af Mærsks dispositioner i Sydøstasien, hans klage til Folketingets præsidium, da jeg i et lovforslag havde citeret hans fortrolige anvisning på, hvordan man undgik beskatning ved fondsdannelse, og hans dom i Landsskatteretten for formidling af ulovlige bidrag til Det konservative Folkeparti, en dom, der var på linje med Glistrups dom i byretten, men som var kørt helt anderledes diskret i systemet, og som Mogensen mente at have krav på blev holdt fortroligt.”
Preben Wilhjelms kontroverser med Kristian Mogensen er skildret fra side 144-148 i erindringerne, der af Politikens anmelder blev tildelt seks røde hjerter som en ”Eminent Erindringsbog”. Det fremgår af bogens forside.
Preben Wilhjelm ”Man Kan Sagtens Være Bagklog” udkom i 2014.
— — —
Ifølge Wikipedia døde landsretssagfører Kristian Mogensen i 2003.
Bogen ’Juvelen der blev til skrot Kampen om B & W 1945-1996’ er skrevet af historiker, dr. Phil. Ole Lange.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: